Certificări

Succesul oricărui proiect este determinat, într-o mare măsură, de datele și resursele cu care se pleacă „la drum”. Fie că vorbim despre resursele interne sau despre cele externe, la care INSOFT are acces datorită parteneriatelor stabilite de-a lungul timpului, acestea sunt importante și chiar decisive în bunul mers al tuturor pașilor unui proiect.

Ne desfășurăm toate activitățile respectând metodologii periodic verificate și optimizate. Certificările Sistemelor de Management, implementate pe baza cerințelor standardelor ISO, atestă capacitatea pe care o deținem în furnizarea de produse și servicii conforme cu cerințele pieței, fiabile, la cele mai înalte standarde, având ca obiective principale creșterea permanentă a satisfacției clienților și obținerea excelenței în afaceri.

Certificările obţinute asigură calitatea proiectelor pe care le dezvoltăm şi reprezintă o garanţie a respectării celor opt principii de management al calităţii:

 • Orientarea spre client;
 • Leadership;
 • Implicarea echipei;
 • Abordarea bazată pe proces;
 • Abordarea managementului ca sistem;
 • Îmbunătăţirea continuă a produselor şi serviciilor;
 • Abordarea bazată pe fapte în luarea deciziilor;
 • Relaţii reciproc avantajoase cu partenerii, furnizorii etc.

INSOFT Development&Consulting este certificată în conformitate cu cerințele a cinci standarde internaționale și este evaluată  de organismul de certificare SRAC:

 • ISO/IEC 20000-1:2011  
 • SR EN ISO 9001:2008
 • SR ISO 27001:2006
 • SR EN ISO 14001:2005
 • SR OHSAS 18001:2008

Fiecare standard implementat garantează clienților și partenerilor calitate, procese bine coordonate, securizate și îmbunătățite în mod constant.

 • ISO/IEC 20000-1:2011 –pentru sistemul de management al serviciilor în domeniul tehnologiei informaţiei;

Implementarea standardului ISO/IEC 20000-1:2011 are ca scop îmbunătățirea modului de gestionare a serviciilor IT oferite de INSOFT. Cerințele acestui standard ajută la aplicarea unui sistem de management integrat ce oferă control, eficiență sporită și oportunități pentru perfecționarea continuă.

 • SR EN ISO 9001:2008 –pentru sistemul de management al calităţii;

Certificarea în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001: 2008 atestă faptul că INSOFT furnizează produse si servicii controlate prin procese interne clar definite, respectând cerințele clienților si normele aplicabile.

Respectarea cerințelor acestui standard de către INSOFT garantează:

 • Identificarea proceselor desfășurate, interacțiunii acestora și controlul lor;
 • Documentarea pașilor de proces prin proceduri de sistem, proceduri operaționale și instrucțiuni de lucru;
 • Stabilirea modului de elaborare, verificare, aprobare a documentelor și a nivelelor de responsabilitate implicate, precum și a regulilor de difuzare și retragere a documentelor;
 • Controlul documentelor si înregistrărilor;
 • Cerințe referitoare la identificarea, păstrarea, protecția, retragerea și arhivarea înregistrărilor calității;
 • Focusul pe îmbunătățirea continua a proceselor.
 • SR ISO 27001:2006 –pentru sistemul de management al securităţii informaţiei;

Respectarea cerințelor standardului SR ISO 27001:2006 certifică faptul că INSOFT are un Sistem de Management al Securității Informației implementat, a identificat riscurile care pot amenința integritatea, disponibilitatea și confidențialitatea informației și aplica constant măsuri de minimizare a impactului acestor riscuri asupra întregului business.

Prin alinierea la cerințele acestui standard, INSOFT garantează clienților:

 • Proceduri şi politici clare privind protecția si controlul informației;
 • Respectarea legislației și reglementărilor în vigoare;
 • Implementarea unei metodologii de management al riscului care are ca principal obiectiv garantarea confidențialității, integrității și disponibilității informației companiei, partenerilor si clienților;
 • Folosirea unei infrastructuri IT de ultimă generație, transfer securizat de date, stocare pe medii securizare cu acces restricționat;
 • Protecția datelor cu caracter confidențial;
 • Focus pe prevenirea pierderii informației în mod intenționat sau accidental;
 • Asigurarea continuității afacerii în cazul unui dezastru.
 • SR EN ISO 14001:2005 – pentru sistemul de management al mediului;

Conformarea la standardul SR EN ISO 14001:2005 garantează faptul că INSOFT respectă cerințele legislației în vigoare privind reglementările de mediu în vederea susținerii protecției mediului și a prevenirii poluării.

 • SR OHSAS 18001:2008 – pentru sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.

Standardul SR OHSAS 18001:2008 (Occupational Health and Safety Assessment Series) reprezintă alinierea INSOFT la un modelul de management privind sănătatea și securitatea ocupațională, crearea unui cadru unic şi clar pentru eliminarea pericolelor şi riscurilor legate de muncă, precum și identificarea şi evaluarea riscurilor profesionale.