Selecţie de proiecte

Fiecare dintre proiectele implementate pornește de la o viziune, de la soluția inovativă pe care o propunem clientului. Succesul proiectelor derulate se bazează atât pe expertiza și pe know-how-ul echipei de profesioniști INSOFT cât și pe sistemul eficient de management de proiect pe care îl aplicăm.

Selecție din portofoliul de proiecte implementate:
 
Educație

 • Proiectul “Servicii de dezvoltare Sistem Expert de Management al Calităţii Formării Continue” a vizat crearea unui instrument de lucru electronic și a unui portal care să permită gestionarea eficientă a resurselor implicate în formarea continuă a cadrelor didactice - Inspectoratele Școlare Județene din Cluj și Mureș
 • Proiectul a vizat dezvoltarea şi implementarea unei platforme de instruire online de tip E-Educaţie, pentru instruirea personalului din cadrul DIPI, în vederea îmbunătăţirii calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate de instituție. În cadrul proiectului INSOFT a furnizat echipamente hardware pentru 2 centre de date şi 43 de centre teritoriale, infrastructură software dedicată, platforma educaţională learnIN, dezvoltare de conţinut digital, suport tehnic şi garanţie hardware şi software precum și servicii de instruire pentru utilizarea şi administrarea întregii soluţii –Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI)
 • Achiziția de licențe și servicii de instalare, personalizarea platformei de eLearning-learnIN, realizarea de materiale de suport pentru instruire și tutoriale interactive, instruirea administratorilor și a lectorilor, servicii de închiriere, găzduire și administrare a platformei hardware necesare și administrarea platformei de eLearning – Societatea Română de Radiodifuziune
 • Obiectivul proiectului „Dezvoltarea unui sistem integrat de sprijinire a managementului de instruire față-în-față, precum și de învățare la distanță și pregătire pentru examene ” este dezvoltarea unui portal profesional pentru învățare pe tot parcursul vieții, ce include un sistem de management de învățare și de conținut, facilități de videoconferință și transmitere de date, 44 de pachete de cursuri de instruire, care însumează peste 6.000 de ore de resurse multimedia educaționale. – Agenția de Învățare pe Tot Parcursul Vieții din Slovacia (Narodny Ustav Celozivotneho Vzdelavania)
 • Proiectul "Învață  SMART cu learnIN” vizează introducerea de tehnologii de comunicare interactive pentru îmbunătăţirea calităţii procesului educațional, prin implementarea soluției complete de e-Learning -learnIN ce este utilizată de cadrele didactice și elevii din 216 școli din sistemul de învățământ preuniversitar- Ministerul Educației, Științei, Tineretului și Sportului, Ucraina
 • Proiectul „Platformă de e-Learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic” a avut ca obiectiv realizarea unei platforme de e-learning și a infrastructurii adecvate pentru susţinerea acesteia, precum și dezvoltarea de conţinut digital pentru învăţământul superior tehnic – Universitatea Politehnica din București
 • Prin implementarea proiectului „Șahul în școală”, elevii claselor a III-a și a IV-a au avut ocazia să descopere tabla de șah și principalele mutări ale pieselor folosind soluția de e-Learning –learnIN. Cu ajutorul conținutului educațional digital și interactiv learnIN, elevii au asimilat noțiunile elementare privind jocul de șah într-un timp relativ scurt, rezultatele testării psihopedagocice relevând totodată îmbunătățirea performanțelor școlare ca urmare a participării în programul derulat –Școala cu clasele I-VIII nr. 22 „Mexic”, București
 • În cadrul proiectului „Formarea eLearning – 5 DE CE”, care are ca obiectiv pregătirea profesională de calitate a angajaților Renault România, INSOFT a dezvoltat conținut educațional interactiv ce abordează domeniul instrumentelor de management; conținutul digital a fost personalizat pe baza tipologiei cursanților și a nevoilor individuale de instruire ale acestora. –Renault România

Situații de urgență

 • Proiectul EOCES (Întărirea capacităţilor tehnice operaţionale pentru răspuns în situaţii de urgenţă în regiunea transfrontalieră Giurgiu-Ruse a vizat: furnizarea echipamentelor hardware pentru Centrele de Date și de birou, dezvoltarea unui sistem integrat care a inclus un portal web extern și serie de aplicații dedicate - de analiză, GIS, de modelare epidemiologică, de management al documentelor, de management al spitalelor, de colectare a datelor, analiză și raportarea –Consiliul Județean Giurgiu
 • Soluția dezvoltată pentru proiectul  “Reducerea riscurilor la nivel județean printr-o mai bună comunicare în cadrul comitetului județean pentru situații de urgență” a vizat eficientizarea componentei de comunicare a managementului riscului la nivelul instituțiilor județene din Maramureș, cu responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă. Soluția completă implementată (IEP) se bazează pe un portal extern și un portal intern și include componente de modelare a proceselor, de management al documentelor și de management al riscurilor asociate situațiilor de urgență –Consiliul Județean Maramureș
 • Dezvoltarea, testarea și implementarea unui sistem informatic integrat cu cel existent la Casa de Asigurări de Sănătate Călărași în vederea monitorizării și sprijinirii procesului decizional în cazul epidemiilor și al altor situații de urgență care vizează sănătatea publică. Sistemul implementat în cadrul proiectului „Sănătate fără frontiere” a fost format din mai multe componente: GIS, modelare epidemiologică, management al documentelor și gestiunea fluxurilor de lucru, portal web intern – INSOFT Enterprise Portal și componenta de colectare, analiză și raportare a datelor specifice pentru regiunea Silistra – Casa de Asigurări de Sănătate Călărași

Piața muncii

 • Proiectul SMART are ca obiectiv creșterea calității și transparenței serviciilor de măsuri active de combatere a șomajului prin optimizarea fluxului de informații furnizate de Serviciul Public de Ocupare. INSOFT va dezvolta, implementa și testa sistemul informatic care va fi pilonul inovativ al proiectului. Sistemul informatic cuprinde mai multe aplicații integrate care vor veni în întâmpinarea nevoilor și intereselor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau care doresc să își continue pregătirea profesională. - Agenția Județeană Pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraș-Severin
 • Proiectului PPPFCP urmărește asigurarea accesului facil la serviciile de formare prin modernizarea serviciului public de formare profesională ce stimulează mobilitatea forței de muncă, din 4 regiuni de dezvoltare ale României: Centru, Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia. Proiectul generează efecte pozitive asigurând intreconectarea beneficiarilor finali prin intermediul unui sistem informatic care contribuie la armonizarea ofertei cu cererea de formare profesională. - Centrul Național de Formare Profesională a Personalului Propriu Râșnov  din cadrul ANOFM
 • SEROP are ca obiectiv principal creșterea calității serviciilor furnizate pe piața muncii și modernizarea serviciului public de ocupare. În cadrul proiectului, INSOFT este implicat în reproiectarea şi redefinirea obiectivelor Sistemului Electronic de Mediere a Muncii (SEMM) precum și în desfăşurarea activităților de management de proiect, analiză a proceselor de business și definirea specificațiilor pentru componentele sistemului, dezvoltarea, implementarea şi testarea platformei integrate SEMM și a platformei de e-learning. – Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt
 • Obiectivul proiectului „Acces direct în SPO (ADSPO)” constă în îmbunătățirea şi diversificarea tipurilor de servicii furnizate clienților prin asigurarea unei alternative la sistemul clasic de accesare a serviciilor publice de ocupare, prin crearea unei platforme informatice integrate. În cadrul proiectului, INSOFT contribuie la reproiectarea şi redefinirea obiectivelor Sistemului Electronic de Mediere a Muncii (SEMM), serviciu de tip "self-service", inclusiv prin generarea recomandărilor şi corelarea cererii pentru locuri de muncă cu oferta angajatorilor şi prin implementarea sistemului tip "self-service" e-learning pentru competențe transversale, identificate ca fiind cele mai solicitate de angajatori.  - Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara
 • Proiectul „Măsuri Integrate de Modernizare şi Armonizare a Proceselor Serviciului Public de Ocupare, în Vederea Eficientizării Activităţii şi Reducerii Duratei de Furnizare a Serviciilor Specializate către Cetăţeni” are ca obiectiv eficientizarea activității a 4 agenții județene pentru ocuparea forței de muncă. În cadrul proiectului se vor furniza echipamente hardware, produse software și servicii de instruire: 12 terminale de furnizare a serviciilor „self-service”, o platformă online de furnizare a serviciilor „self-service”, dezvoltarea unei platforme colaborative pentru personalul celor 4 agenții de ocupare partanere, dezvoltarea unei soluții IT/bază de date comună, organizarea de sesiuni de instruire. - Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov

eGuvernare

 • Proiectul „Accesul cetățenilor la informații de interes public” a vizat îmbunătăţirea comunicării și a gradului de interacţiune dintre administrația publică locală și cetățeni. Proiectul a inclus personalizarea și implementarea soluției software pentru administrarea centralizată a conținutului publicat de reprezentanții primăriei, pe 10 infochioșcuri și 10 panouri interactive, implementarea unui modul de hartă interactivă (GIS), realizarea hărților GIS folosite, inclusiv modelarea în format 3D a monumentelor istorice şi a instituţiilor publice sau a altor clădiri de interes public –Primăria  Sectorului 3, București
 • În cadrul proiectului transfrontalier „SMEs support by  developing an E-business infrastructure in Timiș County and the neighbour Serbian district” se va dezvolta și implementa o platformă informatică inovativă – E-BUSINESS Portal. Obiectivul principal al platformei de E-BUSINESS este de a crea un punct unic de acces la informații socio-economice de interes public  din regiunea Timiș-Vârșeț – Agenția de Dezvoltare Economico-Socială Timiș - ADETIM